banner   Multi-Email

 

 
 
 
 
     
               Jezik
               
                    Pošaljite hiljade email poruka za jedan sat, budite u kontaktu sa vašim klientima kupcima i prijateljima... ! 
       -   Home
       -   Proizvodi

                                                                      America Stands United: Click here to give to the American Red Cross Disaster Relief Fund using PayPal.

  

Ovdje možete naći jedan od najbojih programa za masovno slanje poruka putem  emaila  MultiEmail 6.4 na našem jeziku. Pored  toga tu  je i par  vrlo  interesantnih  programa kao što je RadioLinks  koji  ce  vam olakšati traženje radio i tv stanica na internetu.  I za kraj za organizovanje vaših e-mail listi probajte naš EmailList Manger 2001  Svi programi osim MultiEmail 6.4 su BESPLATNI !!!

 

 

 

 

Sve na našem jeziku  

Svi  programi su  na  našem jeziku . Programi kao Multiemail 6.3 i EmailList Manager 2001imaju i Help Files (Pomoć ) na bosanskom tako da nećete imati problema sa korištenjem ovih programa.  Program MultiEmail 6.3 možete platiti kreditnom karticom ako ste izvan Bosne i Hercegovine ili Hrvatske klikuvši ovdje. Ako vam je boravište u jednoj od ove dvije zemlje za  broj  licence za  punu verziju  obratite se našem Genaralnom zastpniku  za BiH i Hrvatsku  BiH Link -Link iznad ovog texta.A ako se nalazite u Sloveniji naš Generalni Zastupnik je studio Furman d.o.o

 

          

     

 

    
                                                                     

                                                           

                                                              info@multiemail.com

                                                           Copyright © 2000 Multiemail. All rights reserved.
                                                                                http://www.multiemail.com

 

 

       -   Suradnja
       -   Radio 
       -   Moguci Problemi