Home
 
 
 

     Home
     Proizvodi
     Suradnja
     Nasi Klijenti

 

 
 
 
Language
 
 
 Po÷aljite hiljade email poruka za jedan sat, budite u kontaktu sa va÷im klientima kupcima i prijateljima... !
 

 

MultiEmail Pro je jedan od najkompletnijih programa ove vrste u komercijalnoj upotrebi na američkom trzistu. Njegovih 6 baza podataka intergrisanih unutar programa daje mu posebne  performance koje prilično  pojednostavljuju  i ubrzavaju kompletan proces obrade e-mail Listi i slanja  grupnih poruka. Ujedno je i jedan od prvih programa ove vrste kompletno uradjen na na÷em jeziku sto ga čini vrlo jednostavnim za upotrebu čak i onima koji nemaju nikakvog iskustva sa komputerom. Ne morate brinuti ako je nestalo struje ili vam se ugasio komputer prilikom slanja poruka, MultiEmail Pro pamti stanje u kojem se to desilo, tako da moűete nastaviti slanje tamo gdje ste stali. MultiEmail Pro u sebi sadrűi kompletan program za pripremu Listi za slanje, eliminisanje duplih adresa, eliminisanje nepoűeljnih nastavaka, kao i import i export listi.

 

Kako ga upotrijebiti

 

Kako upotrebiti ovaj program odgovora je napretek. Sama činjenica da sa njim 

moűete poslati preko 3000 email poruka za jedan sat dovoljno govori. Ako imate osiguravaju╩e drustvo, auto ku╩u, restoran, űelite prodati svoj proizvod,  ili ukratko obavjestiti va÷e klijente i va÷e kupce o novom proizvodu. U svim ovim prilikama ovaj program će vam biti od velike koristi. U Americi danas, Profesori komuniciranju sa roditeljima ucenika samo preko email-a koristeci ovakve programe.

 

 

Veličina Programa je oko 17 Mb za korisnike Windowsa

Za ovaj program trebate imati najmanje Pentium 233, 16Mb Ram, 35Mb slobodnog prostora na Hard Disku

Multi Email Pro  Cijena 90KM/ ili 49USD   

       - Skini probnu verziju za Win95/98 NT4.0/2000/xp  17.0 Mb 40Min/56.6Kbps

       Ako se nalazite u jednoj od Evropskih zemalja ili Americi i zainteresirani ste za nabavku pune verzije ovog programa kliknite na dugme ovdje ispod  nakon cega moűete platiti na jedan od slijede╩ih na╦ina: Creditnom carticom, Internacionalnim ╦ekom, ili USA ╦ekom. Po÷aljite nam email sa Serijskim brojem i u roku od 24 sat dobit ╩ete va÷ kod za otvaranje pune verzije programa. U slu╦aju da imate neki problem klknite ovdje

 

                                                             

 

 

Za kupce u Sloveniji Genaralni Zastupnik je Furman d.o.o Na njihovij stranici mozete napraviti download i izvrsiti uplatu. U bosni i Hercegovini nas generalni zastupnik je RS-Electronic firma iz Sarajeva. Njima se mozete obratiti preko emaila rselectronic@hotmail.com

 

                                                           

                                                                           info@multiemail.com

                                                        Copyright ę 2000 Multiemail. All rights reserved.
                                                                                http://www.multiemail.com

 

 

Rjec korisnika
Thank you for your product.
  It is exactly what I need to
keep in touch with our
customers.
...I have and I will continue
to refer people to use your
Multiemail   program...
I think that it's the best
list manager mailer that
I've seen...
Pat Bromley
Will Anderson
William Huck
Copyright ę 2000 Multiemail. All rights reserved.